Skab et arbejdsfællesskab hvor man fokuseret hjælper hinanden til at lykkes!

Det moderne arbejdsliv har mange udfordringer, der er stor travlhed og mange krav der skal mødes og håndteres, det kan opleves frustrerende og være svært at få det følgeskab og den medskabelse man ønsker sig. Der er mange misforståelser omkring ledelse af selvledelse som gør det svært for ledere og deres selvledere at lykkes.

Jeg hjælper ledere til at få en ny oplevelse og gode succeshistorier med deres folk…

Jeg hjælper ledere til se selvledelsen på en ny måde og skabe nye fælles forståelser – der  danner grobund for mere  mod, medskabelse og følgeskab.

Gennem  særlig viden om hvordan man lykkes med at lede moderne professionelle medarbejdere og selvledere

Jeg tilbyder skræddersyede temadage, 1:1 og ledergruppe udvikling til  ledere og deres folk…

 

Ring i dag på telefon 61704107- og  vi vil have eller aftale en 1:1 samtale om hvordan du kan opleve endnu større succes som leder med medskabelse og følgeskab hvor…

…… I alle  oplever et styrket arbejdsfællesskab, hvor man  lykkes  sammen hverdag og gør en unik forskel for slutbruger.

Grundlaget er en socialkonstruktionistisk organisationsforståelse.

Dette site er til dig, der leder ledere, akademikere, fagspecialister, forskere, pædagoger, ingeniører, administrative medarbejdere,  stabsfunktioner, konsulenter, journalister, it-medarbejdere.

Ønsker du dig støre helhedstænkning indadtil og udadtil i din organisation?

Jeg kan garantere srre mod, kreativitet, strategisk tænkning, konstruktivt følgeskab, entusiasme og fællesskab hos dine medarbejdere.

Her går I fra ønsket til handling – fra teori til praksis -  og ser resultater.

Jeg kan hjælpe dig til at få gjort dine visioner til ledestjerne også i dine medarbejderes hverdag.

Og få fastholdt og udviklet ansvarlighed og entusiasme. Også selvom jeres rammer er blevet strammere…..

En af mine kunder fortæller at hans medarbejdere selv siger, at de har fået frigivet  33% mere af deres potentiale.

Det særlige fokus i ydelserne er selvledelse i praksis.

Der er tre kerneprodukter 1:1 ledelsesparring, afdelingsprocesser og medarbejderworkshops

KUNDERNE SIGER:

Vi fik mere end forventet
”Vi havde en temadag i Spar Nord Kreds Når vi lykkes med selvledelse I kredsbestyrelsesarbejdet med Sanina Kürstein. Jeg var rigtig tilfreds med dagen. Den ramte ret godt og jeg oplevede, vi fik mere end forventet. F.eks. erkendelser, som er vigtige for at forstå de dilemmaer, der er ved selvledelse ikke mindst når man er politisk valgt. Og så er Sanina Kürstein en dygtig workshopleder – hun gør, hvad hun underviser. Hun er klar, skarp og tillidsfuld. Det bliver også tydeligt, hvad der skal til for at vi som ledere kan lede de selvledende kredsbestyrelsesmedlemmer. ”

Jannie Skovsen Næstformand Spar Nord Kreds

 

Saninas indspark har virkelig gjort en forskel for os, og jeg er meget begejstret

Marie Lund, Rektor, Herningsholm Erhvervsgymnasium siger:
Mødet ’Introduktion til Visionær Selvledelse’ var for os startskuddet til at komme i gang med en helt ny ledelsesstil. Kerneværdierne her på stedet er dialog og tillid, og med hjælp fra Sanina Kürstein blev ordene omsat til: Hvad betyder dialog og tillid reelt set i hverdagen? Saninas indspark har virkelig gjort en forskel for os, og jeg er meget begejstret.

Sanina forstår at simplificere en kompleks hverdag, og gøre diffuse udfordringer enkle og handlingsbare. Siden Saninas besøg har vi selv arbejdet videre med ’den gode arbejdsdag’ på både ledelses- og medarbejderplan, og har med stor succes benyttet os af de værktøjer, som er beskrevet i ’appendiks til medarbejderen’. Mødet med Sanina har bestemt givet anledning til refleksion over egen hverdagspraksis.


Inspirerende aften, hvor timerne hurtigt forsvinder

Maibritt Egedal Falkenberg Rasmussen, VIA Organisationsudvikling & HR om gå-hjemmøde for HK

Oplægsholderen Sanina Kürstein er en indlevende og medrivende person, der formår at holde sit publikum aktivt og involveret. Hun har øje for både den enkelte situation og for sammenhængene, når hun kommer med egne eksempler eller anvender tilhørernes eksempler. Hun fremstår som aktivt lyttende og er opmærksom på sit publikum.

Oplægget er en god blanding af teoretiske begreber, forklaret på en enkelt og forståelig måde, samt praksiseksempler med konkrete løsningsmodeller, der giver let adgang til at arbejde med selvledelse.

Sanina Kürsteins indblik i selvledelse giver anledning til refleksion for alle, uanset om du er medarbejder eller

leder, arbejder i en stor eller lille virksomhed, offentlig eller privat. Inspirerende aften, hvor timerne hurtigt forsvinder.

Har du ikke i forvejen kendskab til begrebet selvledelse, vil du få indsigt i en let anvendelig metode, der kan hjælpe til at strukturere både de vilkår du enten har eller ikke har indflydelse på.

Har du i forvejen kendskab til begrebet, er det et forfriskende og genopfriskende møde med nye metoder til at blive bevidst om, hvorfor du gør som du gør, når du leder dig selv.

 

 


Resultatet er, at vi er blevet bedre til at samarbejde også i vanskelige situationer

Ghita Thiesen, Kontorchef, Arbejdsgange og It-Arkitektur siger:
Sanina Kürstein fra Sensio har i perioden oktober 2012 til maj 2013 fungeret som ekstern facilitator for en proces med 5 workshops, kredsende om selvledelse og fællesskab i vores kontor, som består af ca. 20 personer, primært akademiske specialister inden for procesanalyse og it-arkitektur. Som en del af forløbet har Sanina ageret ledelsescoach for mig som kontorchef. Sanina har givet stor værdi for vores interne arbejde, fordi:

 

 • Hun har lyttet til og forstået vore specielle udfordringer i et meget fagligt miljø i et komplekst spændingsfelt af krav til tempo, kvalitet og politisk forståen
 • Hun foreslog et forløb, i høj grad baseret på hendes egne tidligere erfaringer om, hvad der virker, men skræddersyet til netop vore behov
 • Det hun kom med var nyt og holdt sig samtidig i god tråd til vores måde at udvikle os sammen på
 • Vi oplevede stor respekt for vore personlige grænser, samtidig med at vi følte os tilstrækkeligt udfordret til at vi kunne udvikle os sammen og individuelt
 • Hun skabte energi, engagement og god stemning til hver seance
 • Hun fik os til at erkende nogle forhold, vi kunne arbejde videre med
 • Resultatet er, at vi er blevet bedre til at samarbejde også i vanskelige situationer, og vi arbejder fortsat på at blive endnu bedre

En behagelig, lydhør og kompetent kursustilrettelægger og underviser

Dagsworkshop: Selvledelse og  Samarbejde – samt E-værktøjer til hverdagsudfordringerne i selvledelse

Jeg læste en artikel i FTF’s nyhedsbrev og så et kursus om selvledelse som jeg tænkte” det er lige noget for os.” Efter at have forelagt det for min kredsbestyrelse så tog jeg henvendelse til Sanina Kürstein.
Mine forventninger er indfriet, ingen tvivl om det. Vi kom godt rundt om de udfordringer  der er i selvledelse og vi fik nogle redskaber til at arbejde videre med. Problemstillinger, udfordringer og dilemmaer med at få tiden til at række til, altså udfordringerne i det grænseløse arbejde, kom vi også godt rundt om og fik afdækket og det var godt.
Jeg oplever vi fik lavet en god forventningsafstemning mellem os som ledelse i formandskabet og det selvledende kredsbestyrelsesmedlemmer. Da jeg fik lavet min vision for selvledelse for kredsbestyrelsen i Sydbank Kreds i Kredsbestyrelse Sydbank fik brugte jeg den til at løfte overliggeren. Jeg forventer at hvert enkelt kredsbestyrelsesmedlem udviser engagement og entusiasme, agerer professionelt, tager initiativer og er dagsordenssættende og kan at de arbejde selvstændigt inden for den ramme vi har aftalt for selvledelse.
Det var også nogle gode øvelser vi fik til at passe på sig selv og hinanden. Og fint at vi fik introduktion til medarbejderens og ledelsens proces i forhold til selvledelse. Jeg var er særligt glad for materialerne vi fik som var er meget brugbare og lette at omsætte til praksis i vores hverdag som kredsbestyrelse.
Jeg vil gerne anbefale dette kursus til andre fuldtids kredsbestyrelser.
 • I mit samarbejde med Sanina, har jeg særligt sat pris på den gode og konstruktive dialog vi havde i forbindelse med tilrettelæggelsen af kurset, hvor Sanina på baggrund af vores drøftelser gennemførte et målrettet kursusforløb, der var som “skræddersyet” til os.
 • Det andre ledere kan forvente sig i samarbejdet med Sanina Kürstein er en behagelig, lydhør og kompetent kursustilrettelægger og underviser.

Harry Max Friedrichsen kredsformand SydbankSydbank Kreds


Der er begejstrede. Tak for din indsats. Den sad vist lige i skabet..!!

 

Dagsworkshoppen Min Fantastiske Kollega -Når Vi Lykkes med Selvledelse og Fællesskab

Der er begejstrede. Tak for din indsats. Den sad vist lige i skabet..!!

Sanina har en evne til at tale i øjenhøjde i forhold til opgaven og deltagerne i aktiviteten. Sanina evner at kombinere fastholdelse af opgaven i frie rammer med plads til personlig refleksion.

 • Sanina bragte klarhed over at gruppen indeholder stor dybde og spændvidde både personligt og fagligt. Derved kan jeg som leder arbejde videre på et trygt fundament i mit lederskab af gruppen.
 • Ved en evt. gentagelse vil jeg lægge vægt på færre opgaver og mere dybde. Derved kan jeg udnytte Saninas kompetencer i arbejdet med gruppens interne dynamik.
 • Ledere for medarbejdere med udpræget selvstændig opgaveløsning er en oplagt gruppe. Her kan lederen efter min mening styrke sammenhængskraft, kollegialt fællesskab og interne aftalestruktur til fordel for produktiviteten.

Mogens Fonseca Pedersen,  driftschef, Koncernservice, Region Sjælland


Mere plads til ledelse

Sanina Kürstein har på lederseminar i Syddjurs Kommune i november 2012 på en pædagogisk og humoristisk måde gjort 100 ledere klogere på selvledelse. Ligesom innovation er der fokus på selvledelse – og det kan være lige så svært at bevare fokus.

Vi har nu fået fokus og værktøjer. Der er således ikke længere en undskyldning for ikke at give endnu mere plads til medarbejderens selvstændige opgaveløsning  - og heraf mere plads til ledelse i en travl dagligdag.

Jørgen Jørgensen, Personale- og HR-chef, Syddjurs Kommune


 

Flere af de spørgsmål, som jeg fik i interviewet, blev hængende bagefter

Temperaturmåling af Selvledelse

Flere af de spørgsmål, som jeg fik i interviewet, blev hængende bagefter og gav anledning til gode refleksioner. Det var en overraskende sidegevinst.

Jørgen Schiermacher Sekretariatsleder BUPL Midtsjælland

 


Helt basalt, hvordan sikrer vi ledelse af selvledelse 

Gå-hjem-møde Visionær Selvledelse -Kend de 5 delroller, få det nyeste gear til din værktøjskasse og få det arbejdsliv du drømmer om nu!

“Gå-hjem-mødet henledte vores opmærksomhed på udfordringerne i selvledelse. Hvordan indvirker selvledelse på vores organisation, hvad skal vi være opmærksomme på? Og helt basalt, hvordan sikrer vi ledelse af selvledelse? Det er et meget vigtigt emne, som vi glæder os til at arbejde mere med.”

Yrsa Eghave, tillidsrepræsentant HK/Danmark


Seriøs, engageret og kompetent

Videreudvikling af trivsel på vidensarbejdspladser: workshops, trivselsarbejde, arbejdsmiljøarbejde og ledelsessparing

” Hvis jeg skulle beskrive dig for andre potentielle kunder som os, vil jeg sige, du er seriøs, engageret og kompetent”

Claus H. Larsen Direktør Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniører. Lyngkilde A/S har været kunde siden 2007.


På højt fagligt niveau og har båret præg af en særegen evne til at lytte til og forstå kundens behov, og omsætte dette til konkret værdi

Videreudvikling af trivsel i Vidensarbejdspladser

Vi har været yderst tilfredse med Sensios arbejde, som har været på højt fagligt niveau og har båret præg af en særegen evne til at lytte til og forstå kundens behov, og omsætte dette til konkret værdi.

Per Schrøder Administrationschef AKF


Godt og inspirerende indlæg

Workshoppen “Ledelse af Selvledelse i Praksis

Workshoppen gav mig via et godt og inspirerende indlæg samt spændende drøftelser med workshoppens øvrige deltagere stof til eftertanke og ideer til brug hos os.

Per Mikael Pedersen Afdelingsleder Enervision


Region Sjælland har udvalgt mig til ledercoaching per november 2011.


 

Jeg hjælper visionære ledere  med at tage tigerspring i samarbejdet omkring vilkåret selvledelse. Nye perspektiver giver nye muligheder. For alle.

Jeg kan hjælpe dig til at:

 • Skabe den medarbejderudvikling, du ønsker dig i forhold til selvledelse.
 • Få dine medarbejdere til at lytte til dig og følge dig på en ny måde.
 • Få større vidensdeling og mod blandt dine medarbejdere.
 • Få større fælles fokus og opgaveprioritering i en organisatorisk forståelsesramme.
 • Hjælpe dine medarbejdere til individuelt og i fællesskab at opleve mindre stress.
 • Hjælpe din medarbejdere til i fællesskab og individuelt at føle større stolthed over det, de præsterer.
 • Gennem ny forståelse og redskaber at få færre konflikter og en bedre tone blandt dine medarbejdere.
 • Få mere ud af de rammer, I har for arbejdet.
 • Du kan få større anerkendelse fra dine medarbejdere i din funktion som deres leder.

Hvilke af disse forskellige resultater ville du elske at opleve med dine medarbejdere?

 

 


 Viden, Værktøjer og Tilbud
Ledelse af selvledelse - Få Vi-følelse og konstruktivt medspil

Gratis guide:
7 årsager til, at dine
medarbejdere endnu
ikke leverer det,
du ønsker dig!


Egen selvledelse
- frihed i hverdagen

Kend de 4 største fejl

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse