Blog

Ledelse uden snor – Jørgen Ravnsbæk Erhvervschef KEA

httpv://www.youtube.com/watch?v=ocTr_LVV0Ok

Om at flyve i flok

I forrige uge var jeg i Odsherred Kommune og afholde en workshop for deres nye HR-center. Temaet var – som sædvanligt – selvledelse og det at tage alle delrollerne i selvledelse til sig.For hvad vil det sige at lede sig selv i en travl hverdag? Og hvordan tager man ejerskab af alle fem delroller selvledende medarbejdere har og husker fællesskabet og lederen – i samme moment?

Typisk for langt de fleste arbejdspladser med selvledelse – som ikke er italesat – har medarbejderne godt fat i deres egen faglige rolle, men glemmer i deres ivrighed for at levere mest muligt også at tænke i organisatorisk perspektiv, når de prioriterer.

I Odsherred arbejde vi med ønsker og drømme og hvad det reelt vil sige at flyve i flok.

 

Gratis Mini Introduktion til Ledelse af Selvledende Medarbejdere

Jeg har lavet en kort enkel introduktion til ledelse af selvledende medarbejdere, blot som en service til dig, der leder fagprofessionelle.
Her kan du få den Gratis Mini introduktion til Ledelse af Selvledende Medarbejdere i 4 korte dele  i din mail boks.

De fire korte videointroduktioner handler om:

  1. Hvad er selvledelse?
  2. Din rolle er vigtig som leder. Dine selvledende medarbejdere har brug for dig.
  3. Hvordan skaber du et fælles billede af hvor I skal hen? Og lidt ekstra om mange forandringer… (et lille forslag)
  4. Om medarbejderens forandrede virkelighed.

 

Er der andre spørgsmål du ønsker svar på?

 

 

 

Samarbejde og professionalisering af det at være kollega og ansat

Samarbejde er utrolig vigtigt hvis vi skal præstere godt og trives. Samarbejde er også vigtigt for videndeling og innovation. Vi deler faktisk helst viden med dem vi kan lide. Denne video handler om professionalisering af det at være kollegaer og ansat. At kunne lave godt følgeskab til sin leder som selvledende medarbejder.
samarbejde på arbejdspladsen, samskabelse og samarbejde mellem kollegaer, god tone, selvledelse og samarbejde, aktivt følgeskab i selvledelse, lederen rolle i samarbejde. Samarbejde og professionalisering af det at være kollega og ansat er også temaet i denne youtube video. Du kan finde det 3 plakater om samarbejde her.

Nyhedsbrevet du kan få gratis inspiration igennem finder du her.

Ledelse af selvledende medarbejdere – de 5 elementer i rollen som selvledende medarbejder

Det er vigtigt du som leder tydeliggør for dine medarbejdere, at de rent faktisk har fem delroller, de forventes at håndtere, når de leder sig selv.

Gør du ikke det, vil dine medarbejdere i bedste mening bruge al deres tid på “drift” i delrolle et – fagprofessionel. Det er ærgerligt, hvis du også ønsker de skal huske at bruge tid på det at være gode kollegaer laver følgeskab af dig, huske videndeling og udvikling og huske at fastholde gode vaner, så de ikke går ned med stress.

De fem delroller er:

Fagprofessionel
ansat og kollega – (organisationsmedlem)
leder af egen hverdag
Innovatør
Egen personaleleder i hverdagen

Du kan se mere om din rolle som Leder af selvledende medarbejdere 5 delroller og i systemisk anerkendende ledelse

100 ledere i Syddjurs Kommune blev kloge på ledelse af selvledelse …

I november  var jeg inviteret til at lave et formiddagsoplæg for 100 ledere i Syddjurs Kommune.Der var fantastisk stor tale og diskussions lyst blandt deltagerne fra alle de forskellige dele af kommunen og alle ledelseslag.

Her er hvad Jørgen Jørgensen, der er  personale- og HR-chef i Syddjurs Kommune:

Sanina Kürstein har på lederseminar i Syddjurs Kommune i november 2012 på en pædagogisk og humoristisk måde gjort 100 ledere klogere på selvledelse. Ligesom innovation er der fokus på selvledelse – og det kan være lige så svært at bevare fokus.

Vi har nu fået fokus og værktøjer. Der er således ikke længere en undskyldning for ikke at give endnu mere plads til medarbejderens selvstændige opgaveløsning  - og heraf mere plads til ledelse i en travl dagligdag.

Jørgen Jørgensen

Personale- og HR-chef

Syddjurs Kommune

Skal I også have løftet overlæggeren?

I august afholdt jeg en workshop for Finansforbundet Kredsbestyrelse Sydbank, som skulle til at arbejde fuldtid som kredsbetyrelsesmedlemmer. Her er hvad Harry Max Friedrichsen kredsformand SydbankSydbank Kreds synes om forløbet:

“Jeg læste en artikel i FTF’s nyhedsbrev og så et kursus om selvledelse som jeg tænkte” det er lige noget for os.” Efter at have forelagt det for min kredsbestyrelse så tog jeg henvendelse til Sanina Kürstein. Mine forventninger er indfriet, ingen tvivl om det. Vi kom godt rundt om de udfordringer  der er i selvledelse og vi fik nogle redskaber til at arbejde videre med. Problemstillinger, udfordringer og dilemmaer med at få tiden til at række til, altså udfordringerne i det grænseløse arbejde, kom vi også godt rundt om og fik afdækket og det var godt. Jeg oplever vi fik lavet en god forventningsafstemning mellem os som ledelse i formandskabet og det selvledende kredsbestyrelsesmedlemmer. Da jeg fik lavet min vision for selvledelse for kredsbestyrelsen i Sydbank Kreds i Kredsbestyrelse Sydbank fik brugte jeg den til at løfte overliggeren. Jeg forventer at hvert enkelt kredsbestyrelsesmedlem udviser engagement og entusiasme, agerer professionelt, tager initiativer og er dagsordenssættende og kan at de arbejde selvstændigt inden for den ramme vi har aftalt for selvledelse. Det var også nogle gode øvelser vi fik til at passe på sig selv og hinanden. Og fint at vi fik introduktion til medarbejderens og ledelsens proces i forhold til selvledelse. Jeg var er særligt glad for materialerne vi fik som var er meget brugbare og lette at omsætte til praksis i vores hverdag som kredsbestyrelse. Jeg vil gerne anbefale dette kursus til andre fuldtids kredsbestyrelser.
I mit samarbejde med Sanina, har jeg særligt sat pris på den gode og konstruktive dialog vi havde i forbindelse med tilrettelæggelsen af kurset, hvor Sanina på baggrund af vores drøftelser gennemførte et målrettet kursusforløb, der var som “skræddersyet” til os.
Det andre ledere kan forvente sig i samarbejdet med Sanina Kürstein er en behagelig, lydhør og kompetent kursustilrettelægger og underviser.”

Harry Max Friedrichsen kredsformand SydbankSydbank Kreds

Ønsker du dig også en begejstrende workshop om videndeling og fællesskab?

I går var jeg i Dansk Arkitekturcenters smukke lokaler. Her afholdt jeg workshop for en tværfaglig stabsgruppe i det at lave fællesskab og videndeling og lykkes
Mogens Fonseca Pedersen, der er driftschef i Koncernservice i Region Sjælland siger om workshoppen Min Fantastiske Kollega -Når Vi Lykkes med Selvledelse og Fællesskab for hans tværfaglige stab: 

  • Sanina har en evne til at tale i øjenhøjde i forhold til opgaven og deltagerne i aktiviteten. Sanina evner at kombinere fastholdelse af opgaven i frie rammer med plads til personlig refleksion.
  • Sanina bragte klarhed over at gruppen indeholder stor dybde og spænvidde både personligt og fagligt. Derved kan jeg som leder arbejde videre på et trygt fundament i mit lederskab af gruppen.
  • Ved en evt. gentagelse vil jeg lægge vægt på færre opgaver og mere dybde. Derved kan jeg udnytte Saninas kompetencer i arbejdet med gruppens interne dynamik.
  • Ledere for medarbejdere med udpræget selvstændig opgaveløsning er en oplagt gruppe. Her kan lederen efter min mening styrke sammenhængskraft, kollegialt fællesskab og interne aftalestruktur til fordel for produktiviteten.

 

 

 

Slankning af ledelseslagene er en udfordring i mange dagtilbud – men ikke i Rønbæk i Favrskov Kommune

Områdeleder i Rønbæk Området Favrskov Kommune, Rasmus Andersen siger efter at have afholdt en 3 timers aftenworkshop ”Selvledelse – begejstring og stolthed i de nye rammer” sammen med en kollega for alle 6 afdelingers 76 medarbejdere:” Vi er langt fremme nu i de nye rammer! Alle spiller aktivt med og har indstillet sig på, det er anderledes nu. Og vi ved, hvad det her(med selvledelse) går ud på. Vi har kun få korte flashbacks af at savne gamle dage.”

Det de arbejdede med var: hvad selvledelse er i en pædagogisk hverdag ? Hvad det betyder i praksis? Hvordan selvledelsesrummet og fællesskabet skulle bruges? Og hvilke ønsker og drømme de hver især havde til fællesskabet.

 

Startkatapult som ved fremtidens fly i introduktion af selvledelse? og min undren…

Hvad siger du til acceleration af læringskurven, når dine medarbejdere udvikler deres selvledelse?

Det har altid undret mig, at man i mange organisationer – der ellers er meget fagligt ambitiøse, er så sjuskede, usystematiske og direkte lemfældige,  når det kommer til, hvordan medarbejderne introduceres til det at skulle planlægge egen arbejdstid – hvilket må siges at være en meget stor del af firmaet eller organisationens ressource.

Der er ofte absolut ingen introduktion til selvledelse.  Det betyder, at medarbejdere minimum det første halve år føler sig frem med egen selvledelse i den nye organisation.

Der er ofte heller ikke et struktureret fokus på at videreudvikle eller genopfinde selvledelse.

Selv når der  er tale om organisationer, hvor man tydeligt kan se udfordringer af ikke at have en fælles introduktion og forståelse af selvledelse. Det er f.eks. opløsning af fællesskabet, manglende vidensdeling, stress, ensomhed osv. kort sagt spild af ressourcer, muligheder, viden og mennesker.

Med inspiration fra luftfarten – kan læringskurven fra “naturlige”, erfaringsmæssige forbedringer over tid i selvledelse til faktisk at få systematisk introduktion til en hel værktøjskasse fyldt med bedre værktøjer at lede sig selv i hverdagen – give en tilsvarende katapult start fra selvledelsesstartbanen.

Du kan overveje det, mens du ser dette klip om fremtidens luftfart, hvor fly startes af en katapult på startbanen. Vil du også vente til 2050 – eller skal vi bare gå i gang nu?

Og giv mig gerne en kommentar nedenfor.

 Viden, Værktøjer og Tilbud
Ledelse af selvledelse - Få Vi-følelse og konstruktivt medspil

Gratis guide:
7 årsager til, at dine
medarbejdere endnu
ikke leverer det,
du ønsker dig!


Egen selvledelse
- frihed i hverdagen

Kend de 4 største fejl

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse