Om at flyve i flok

I forrige uge var jeg i Odsherred Kommune og afholde en workshop for deres nye HR-center. Temaet var – som sædvanligt – selvledelse og det at tage alle delrollerne i selvledelse til sig.For hvad vil det sige at lede sig selv i en travl hverdag? Og hvordan tager man ejerskab af alle fem delroller selvledende medarbejdere har og husker fællesskabet og lederen – i samme moment?

Typisk for langt de fleste arbejdspladser med selvledelse – som ikke er italesat – har medarbejderne godt fat i deres egen faglige rolle, men glemmer i deres ivrighed for at levere mest muligt også at tænke i organisatorisk perspektiv, når de prioriterer.

I Odsherred arbejde vi med ønsker og drømme og hvad det reelt vil sige at flyve i flok.

 


Comments are closed.

 Viden, Værktøjer og Tilbud
Ledelse af selvledelse - Få Vi-følelse og konstruktivt medspil

Gratis guide:
7 årsager til, at dine
medarbejdere endnu
ikke leverer det,
du ønsker dig!


Egen selvledelse
- frihed i hverdagen

Kend de 4 største fejl

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse