Hvad kan du forvente dig?

Hvad kan du forvente dig, når du er kunde hos mig?
Når du er kunde hos mig, kan du forvente dig nærværende og vedholdende opmærksomhed og loyal opbakning.

Jeg er simpelthen interesseret i dig og din succes.

Formøde
Når du ønsker, at jeg skal hjælpe dig med at løse en opgave hos dig, starter jeg med at holde et formøde.

I formødet taler vi om jeres særlige forhold, baggrunden for din henvendelse, samt om ønsker og forventninger til et samarbejde. Jeg vil også være interesseret i at høre, hvordan den ønskede aktivitet passer ind i jeres overordnede strategi og vision.

Derefter taler vi om aktivitet med det valgte tema; her er det både om forskellige mulige modeller, typiske udfordringer inden for det aktuelle tema og dine ønsker til en aktivitet.

Her kommer den overordnede økonomiske ramme og Sensios forskellige grundpakker inden for temaet på borde. Vi taler selvfølgelig også om, hvem der skal deltage i de forskellige dele af aktiviteterne, og forventninger til forløb og effekt afklares. Til sidst aftaler vi omfang og ca. pris.

Ordrebekræftelse
Herefter tilsendes du en ordrebekræftelse med aftaleindhold, forløb og endelig pris. Efter din accept af tilbuddet går aktiviteten i gang som aftalt.

Jeg lægger stor vægt på processen i forløbet, for at du får størst mulig effekt af indsatsen. Det betyder, at jeg ofte anbefaler at have procesmøder undervejs med dig for at sikre mig, at vi bevæger os i den ønskede retning samt for at diskutere med dig, om vi skal foretage yderligere justeringer.

Implementering af aktivitet
I implementeringen af aktiviteten vil jeg være selvfølgelig følge den plan, vi har aftalt og være opmærksom på, om alle deltagere føler sig inddragede og hørt i processen.  Jeg vil sørge for, at alle deltagere får noget med hjem, som gør deres hverdag lettere og at de kan bruge de værktøjer aktivt, som vi arbejder med. Særligt vil jeg også være opmærksom på, at aktiviteten afrundes og opsummeres på en god måde.

Evaluering og afsluttende samtale
Du vil altid modtage en telefonopringning en uge til fjorten dage efter afslutningen af opgaven hos jer. Det er både for at evaluere opgaven og tilbyde dig yderligere afsluttende sparring på opståede problemer. Dette er indeholdt i prisen og er blot en ekstra service.

Din succes er mit største ønske og mål.

Når du først er kunde hos os, kan du også altid forvente en konsekvent nærværende interesse og fortløbende servicering af dig som leder.

Du er altid velkommen til at ringe til mig med et spørgsmål inden for selvledelse og arbejdsmiljøarbejde.

Ring til mig på: 61704107 eller send mig  en mail på sk@sensio.dk


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse