Kunderne siger

 

Ghita Thiesen, Kontorchef, i KL Kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur siger:
Sanina Kürstein fra Sensio har i perioden oktober 2012 til maj 2013 fungeret som ekstern facilitator for en proces med 5 workshops, kredsende om selvledelse og fællesskab i vores kontor, som består af ca. 20 personer, primært akademiske specialister inden for procesanalyse og it-arkitektur. Som en del af forløbet har Sanina ageret ledelsescoach for mig som kontorchef. Sanina har givet stor værdi for vores interne arbejde, fordi:

 

 

  • Hun har lyttet til og forstået vore specielle udfordringer i et meget fagligt miljø i et komplekst spændingsfelt af krav til tempo, kvalitet og politisk forståen
  • Hun foreslog et forløb, i høj grad baseret på hendes egne tidligere erfaringer om, hvad der virker, men skræddersyet til netop vore behov
  • Det hun kom med var nyt og holdt sig samtidig i god tråd til vores måde at udvikle os sammen på
  • Vi oplevede stor respekt for vore personlige grænser, samtidig med at vi følte os tilstrækkeligt udfordret til at vi kunne udvikle os sammen og individuelt
  • Hun skabte energi, engagement og god stemning til hver seance
  • Hun fik os til at erkende nogle forhold, vi kunne arbejde videre med
  • Resultatet er, at vi er blevet bedre til at samarbejde også i vanskelige situationer, og vi arbejder fortsat på at blive endnu bedre

 

Ingerlise Juhl Chef for Ældreområdet i Syddjurs Kommune siger efter formiddagsworkshop om selvledelse i MED- organisationen:
Din tilgang – positiv anerkendende, opløftende. Det var en god kombination af gode oplæg og hyppige korte involverende seancer med deltagerne. Jeg er glad for at vi valgte at fokusere på temaet om selvledelse og betydning for trivsel og arbejdsmiljø. Jeg tror det var et nyt/anderledes perspektiv, som satte tanker og refleksioner i gang hos de fleste. Du formåede at flytte fokus væk fra det personlige og over på fællesskabet/hele organisationen og dermed den enkelte frontmedarbejders forståelse af sin betydning for organisationen.
Jeg tror de fleste gik fra mødet i en god stemning – en oplevelse af at tid og engagement var givet godt ud.
Udfordringen var at se på et tema om nedbringelse af sygefravær på nye måder. Jeg tænker forløbet og niveauet  egner sig rigtig godt til et blandet forum som vore –tværfagligt og med både ledere og medarbejdere som deltagere.

 

Afdelingsleder Ole Stokholm Lauridsen Kolding KommuneBy- og Udviklingsforvaltningen Industri siger  om dagen Vi følelsen – selvledelse, fællesskabet videndeling og innovation:

Det var rigtig fint med tilgangen, hvor man efterhånden kredser sig ind til det centrale – det gav fortrolighed og tryghed i gruppen, så man lettere kunne tage fat på de mere personnære emner.
Det var meget fint med præsentationerne af, hvad det vil sige at have selvledelse, for selvom vi har haft det i praksis i 6 år, har vi aldrig fået talt om det, og derfor var der adskillige medarbejdere, som fik aha-oplevelser i forhold til, hvad der egentlig forventes af den enkelte medarbejder, når man nu har så meget uddelegeret ansvar, samt hvilken form for ledelse det indebærer. For medarbejderne blev det tydeligt, at de selv har en stor del af ansvaret for, at dette kommer til at virke, og der er en naturlig forklaring på, hvorfor tingene engang imellem udvikler sig som de gør med blandt andet frustrationer og stress-situationer.
I mit eget tilfælde har der været tale om en meget moden organisation, og det er der, hvor jeg i hvert fald kan se fordelen – uanset om det så er finpudsning vi snakker om, så er der behov for udvikling og netop et sted, hvor det går rigtig fint generelt, kan det være svært at blive ved med at finde på udviklingsmuligheder for medarbejderne, og her kan jeg varmt anbefale et arrangement, som det vi har haft. Det kan måske også anbefales for organisationer, hvor man har overvejelser om at indføre selvledelse, hvis det ikke allerede findes. Jeg har allerede anbefalet det overfor mine lederkolleger her i området, som også har veludviklede afdelinger.
Det har været rigtig dejligt for mig, at jeg ikke behøvede at give andet end et par stikord, så vidste du, hvordan du ville strikke programmet sammen, og jeg synes også det var rart, at du kunne være fleksibel i forhold til, hvor lang tid der skulle bruges på processen. Faktisk også meget fint med de konkrete spørgsmål til evalueringen, og med din tilbagemelding i telefonen.

 

Dagsworkshoppen Min Fantastiske Kollega -Når Vi Lykkes med Selvledelse og Fællesskab Sanina har en evne til at tale i øjenhøjde i forhold til opgaven og deltagerne i aktiviteten. Sanina evner at kombinere fastholdelse af opgaven i frie rammer med plads til personlig refleksion.
Sanina bragte klarhed over at gruppen indeholder stor dybde og spænvidde både personligt og fagligt. Derved kan jeg som leder arbejde videre på et trygt fundament i mit lederskab af gruppen.
Ved en evt. gentagelse vil jeg lægge vægt på færre opgaver og mere dybde. Derved kan jeg udnytte Saninas kompetencer i arbejdet med gruppens interne dynamik.
Ledere for medarbejdere med udpræget selvstændig opgaveløsning er en oplagt gruppe. Her kan lederen efter min mening styrke sammenhængskraft, kollegialt fællesskab og interne aftalestruktur til fordel for produktiviteten.
Mogens Fonseca Pedersen,  driftschef, Koncernservice, Region Sjælland

 

Om dagsworkshoppen: Selvledelse og  Samarbejde – samt E-værktøjer til hverdagsudfordringerne i selvledelse
Jeg læste en artikel i FTF’s nyhedsbrev og så et kursus om selvledelse som jeg tænkte” det er lige noget for os.” Efter at have forelagt det for min kredsbestyrelse så tog jeg henvendelse til Sanina Kürstein.
Mine forventninger er indfriet, ingen tvivl om det. Vi kom godt rundt om de udfordringer  der er i selvledelse og vi fik nogle redskaber til at arbejde videre med. Problemstillinger, udfordringer og dilemmaer med at få tiden til at række til, altså udfordringerne i det grænseløse arbejde, kom vi også godt rundt om og fik afdækket og det var godt.
Jeg oplever vi fik lavet en god forventningsafstemning mellem os som ledelse i formandskabet og det selvledende kredsbestyrelsesmedlemmer. Da jeg fik lavet min vision for selvledelse for kredsbestyrelsen i Sydbank Kreds i Kredsbestyrelse Sydbank fik brugte jeg den til at løfte overliggeren. Jeg forventer at hvert enkelt kredsbestyrelsesmedlem udviser engagement og entusiasme, agerer professionelt, tager initiativer og er dagsordenssættende og kan at de arbejde selvstændigt inden for den ramme vi har aftalt for selvledelse.
Det var også nogle gode øvelser vi fik til at passe på sig selv og hinanden. Og fint at vi fik introduktion til medarbejderens og ledelsens proces i forhold til selvledelse. Jeg var er særligt glad for materialerne vi fik som var er meget brugbare og lette at omsætte til praksis i vores hverdag som kredsbestyrelse.
Jeg vil gerne anbefale dette kursus til andre fuldtids kredsbestyrelser.
I mit samarbejde med Sanina, har jeg særligt sat pris på den gode og konstruktive dialog vi havde i forbindelse med tilrettelæggelsen af kurset, hvor Sanina på baggrund af vores drøftelser gennemførte et målrettet kursusforløb, der var som “skræddersyet” til os.
Det andre ledere kan forvente sig i samarbejdet med Sanina Kürstein er en behagelig, lydhør og kompetent kursustilrettelægger og underviser.
Harry Max Friedrichsen kredsformand SydbankSydbank Kreds

 

I har også mulighed at få en temperaturmålingen af selvledelsen hos jer. Her er hvad en leder oplevede: 

Flere af de spørgsmål, som jeg fik i interviewet, blev hængende bagefter og gav anledning til gode refleksioner. Det var en overraskende sidegevinst.
Tilbagemeldingen fra Sanina til ledelsesgruppen på temperaturmålingen indeholdt passende bekræftelse og ansporede samtidig til at anskue ledelsesudfordringen fra andre og nye sider – alt sammen afleveret i en positiv kontekst.

Jørgen Schiermacher
Sekretariatsleder
BUPL Midtsjælland

 


Lyngkilde A/S har været kunde siden 2007.

Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniører :
” Hvis jeg skulle beskrive dig for andre potentielle kunder som os, vil jeg sige, du er seriøs, engageret og kompetent. Du ønsker, at dem du har med at gøre, trives og har det godt og hvis ikke det er tilfældet ,så vil du gerne arbejde hen imod dette. Du leverer nærvær. Du er hammergod til at spørge, så “vi” har lyst til at fortælle meget og længe.”

Direktør Claus H. Larsen


Anvendt Kommunal Forskning (AKF) har været yderst tilfredse med Sensios arbejde, som har været på højt fagligt niveau og har båret præg af en særegen evne til at lytte til og forstå kundens behov, og omsætte dette til konkret værdi. Opgaven er desuden blevet løst effektivt til aftalt tid og en ganske rimelig pris. AKF har således haft en helt igennem positiv oplevelse ved at outsource dele af arbejdsmiljøopgaven til Sensio. Læs hele Per Schrøders udtalelse her.

Per Schrøder Administrationschef AKF


Jeg er afdelingsleder i en virksomhed, hvor den enkelte medarbejder forventer selv at skulle planlægge opgaver og hverdagen. Men hvordan får man disse højtkvalificerede medarbejdere til at trække i den retning, virksomhedens strategi tilsiger? Workshoppen (i IDA-Ledernetværk : “Ledelse af Selvledelse i Praksis) gav mig via et godt og inspirerende indlæg samt spændende drøftelser med workshoppens øvrige deltagere stof til eftertanke og ideer til brug hos os.

Per Mikael Pedersen Afdelingsleder Enervision

Jeg er også i november 2011 blevet godkendt til ledercoaching i Region Sjælland.


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse