1:1 – Ledersparring

1:1 (individuel eller ledelsesgruppe sparring)
- Når du selv kan, blot behøver det sidste…

Vil du lære hvordan du leder selvledende medarbejdere og får entusiasme, innovation og fællesskab endnu mere i spil?

Mange virksomheder har udfordringer i at bibeholde entusiasme, innovation og fællesskab – i en tid hvor der har været mange forandringer og mange opgaver at se til! Ofte er det detaljer der afgør om man får skabt de rammer der gør at medarbejdere ser mulighed og formål med at folde sig ud som selvledende medarbejdere – der både har fokus på egen og fællesskabet succes. Både fokus på de daglige opgaver og på det der skal til for at skabe udvikling og succes på lang sigt.

Dette er et frirum til at formulere personlige udfordringer og dilemmaer i egen ledelse og få kompetent sparring og rum til refleksion over egen ledelsespraksis.

Sparringen er på et socialkonstruktionistisk systemisk grundlag, altså den grundforståelse, at vi skaber virkeligheden sammen i øjeblikket i de ord, handlinger vi gør og ikke gør.

Samtalerne foregår en til en med chefkonsulent Sanina Kürstein. Lederen vælger om det skal være i kontor i Sigersted, Sigerstedvej 20, 4100 Ringsted, via telefon eller Skype.

Når vi arbejder med din sparring, får du høj specialiseret rådgivning og sparring på lige præcis dine udfordringer i dit perspektiv og behov.

Om Ledersparring
Nedenfor kan du se hvad du kan forvente i en ledelsessparring med Chefkonsulent Sanina Kürstein.

 • Du får en fortrolig og kompetent samtalepartner.
 • Du formulerer de tematikker og ledelsesdilemmaer, som du vil arbejde med.
 • Du kan regningsfrit få formuleret dine udfordringer og finde nye måder at møde dem på.
 • Du får de spørgsmål, som du skal bruge for at blive passende forstyrret og tænke nyt.
 • Du får en samtalepartner, der ønsker din succes og fastholder fokus på dit mål.
 • Du får sparring på din egen selvledelse.
 • Du får indblik i hvad dine medarbejdere bevidst og ubevidst søger.
 • Du får særligt indsigt i andre lederes måder at håndtere lignende udfordringer.
 • Du får kompetent, konstruktiv og handlingsrettet feed-back på din egen måde at lede dine selvledende medarbejdere.
 • Du videreudvikler dine kompetencer i at lede både nedad, udad og opad i din organisation.
 • Du får nyt teoretisk viden socialkonstruktionistisk systemisk ledelsesværktøjer til forståelser håndtering af de meget forskellige opgaver i at at lede både nedad, på tværs og opad i organisationen.

Om Sanina Kürstein
Chefkonsulent Sanina Kürstein er særligt optaget af ledelse af selvledelse. Hun er praksisnørd. Hun rådgiver modige ambitiøse ledere der leder: Ledere, akademikere, fagspecialister, forskere, pædagoger, ingeniører, administrative medarbejdere, stabsfunktioner, konsulenter, journalister, it-medarbejdere. Hun har rådgivet ledere om ledelse af selvledelse, selvledelse og samarbejde om siden 2006.

I 2010 udgav hun antologien Selvledelse og Fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv.(dpf2010).

Januar 2014 udkom hun med en praksisbog på Hans Reitzels Forlag til ledere og medarbejdere om at lykkes med selvledelse. Den hedder:”Ledelse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab (hrf2014)”. Denne bog har desuden appendiks ”Appendiks til medarbejderen (hrf2014) ”, der indeholder basisværktøjer til god selvledelse.

I 2015 udkom hun med e-bogen: Skab entusiastisk følgeskabz på 10 timer(SF2015)”. Den er et let tilgængelig idekatalog til p-mødeaktiviter til lederen, der ønsker større vi-følelse, videndeling og fællesskab.

Andre kunder siger:

Nedenfor finder du andre lederes beskrivelse Chefkonsulent Sanina Kürstein som ledelsescoach.

Claus H. Larsen Direktør Lyngkilde A/S Rådgivende ingeniører.Lyngkilde A/S har været kunde siden 2007.

Claus Larsen siger :” Hvis jeg skulle beskrive dig for andre potentielle kunder som os, vil jeg sige, du er seriøs, engageret og kompetent”

 

Ghita Thiesen Kontorchef KL AIA. Ledelsessparring2013-2017.

Jeg har over en flerårig periode haft stor glæde af 1:1 sparring med Sanina, særligt i situationer, hvor der var brug for at gennemføre større ændringer i kontorets organisering og opgaveløsning.

Sanina har altid hjulpet mig til at tænke tilbundsgående over de egentlige udfordringer og løsningsmuligheder, og til at blive mere handlingskraftig, end jeg ellers ville have været.

Mogens Fonseca Driftschef KoncernserviceRegion Sjælland. Ledelsessparring2011-2017.

I forbindelse med udviklingsforløb med egen chefgruppe har jeg benyttet Sensio til sparringi forbindelse med egen indsat i forløbet.
Igennem disse samtaler har Sanina sikret at jeg har fået mulighed for at udforske proces og egen indsats i samme.
Samtidig har Sanina udfordret mit tankesæt og min ledelsesfaglighed på en god og konstruktiv måde. Dette har givet mig en tryg ramme til at overveje både egen ledelsesadfærd og min chefgruppes samlede performance.

Region Sjælland har benyttet chefkonsulent Sanina Kürstein til ledelsessparringaf niveau 3 og 4 ledere siden 2011.

Allan Bennich Grønkjær,  Sport Mangager, Bueskydning Danmark /World Archery Denmark. Ledersparring 2014 -2016.
Ledelsessparring har været med til at åbne mine øjne for, hvor vigtigt refleksion er i forhold til at kunne udvikle mig som dels fagperson og dels som menneske. 1:1 sparring giver en fantastisk mulighed for få et fortroligt rum en kompetent sparringspartner, og samtidig giver det mulighed for at blive voldsomt udfordret.

Lars Nielsen forstander, Hulegården. Ledergruppecoaching 2013-2016
Vi sætter stor pris på din erfaring og viden om, hvilke strømninger/tendenser der er i bevægelse, når det handler om ledelse. Din evne til at følge processer som også er mere spontane og ustrukturerede er noget, jeg virkelig sætter højt, da det efter min mening er der, tingene virkelig sker. Dine evner som processtyrer har også været til stor gavn og ikke mindst din anerkendelse af, hvilken betydning følelseslivet har for vores præstation arbejdsmæssigt (kender ikke mange, der har den forståelse).

Umiddelbart har vi haft stor gavn af, at få skabt mere handlingsorienterede rammer for den videre proces omkring vores vision, men også at fastholde et fokus på, hvordan medarbejderne kunne blive proaktive i processerne omkring visionen.

Valget af dig som supervisor og processtyrer skyldes vores kendskab til dig i andre sammenhænge, ikke mindst dine evner i forhold til at kunne være til stede i lidt mere komplicerede dialogforløb i en ledergruppe samt dit fokus på medarbejdernes motivationsgrundlag.

Dine styrker ligger i din viden, store erfaring omkring arbejdsmiljø og ledelse i kraft af dit store netværk, din måde at kommunikere på som er tillidsvækkende. Ved ikke hvad dine svagheder skulle være.

 

Jette Larsen CEO, AUL. Ledersparring 2015 -2017
Som leder for organisation med mange forskellige ansvar/roller har jeg haft stor glæde af ledelsessparring med Sanina. Mine samtaler hjalp mig til at blive mere klar som forberedelse til de svære samtaler med krav til udvikling og ikke mindst tydeliggøre rollefordeling i organisationen. Jeg blev udfordret i mine samtaler med Sanina og som hjalp mig meget til en positiv udvikling i min lederrolle.

 

 


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse