Dagsworkshop Min Hverdag med Selvledelse – Når Vi Lykkes med Selvledelse

Her finder du et eksempel på en beskrivelse til de deltagende medarbejdere om denne dagsworkshop om selvledelse. Workshoppen rettes til, så den passer til din virkelighed.

Dagsworkshop Min Hverdag med Selvledelse -- Når Vi Lykkes med Selvledelse

Selvledelse er et vilkår på rigtig mange arbejdspladser idag.  Italesætter man ikke selvledelse kommer man som medarbejder til at stå alene med mange af de dilemmaer der hører til selvledelse og selvstyrede teams; den stadigt stigende opgavemængde, uforudsigelighed, udfordringer med at prioritere sin arbejdstid,og hvornår og hvordan bruger vi vores leder.

Du er allerede dygtig og kompetent selvleder. Workshopsdagen er en invitation til at få et nyt fælles rum at få vendt de faste udfordringer, der hører til selvledelse, så du i endnu højere grad får den hverdag du drømmer om.
Denne dag går vi i dybden med din egen hverdag med selvledelse, selvledelse og brugen af fællesskabet. Nogle af de spørgsmål vi skal fordybe os i er:

Om selvledelsen

 • Hvad vil det sige for mig at være selvledet?
 • Hvad betyder det for min hverdag?
 • Hvilke gode erfaringer har vi at bygge videre på?
 • Hvordan leder jeg mig selv godt?Hvordan forholder jeg mig til mine udfordringer og dilemmaer?
 • Hvordan ser jeg mig ind i vores overordnede strategi og mål?

Frokost

Om fællesskabet

 • Hvordan kan vi bruge fællesskabet konkret?
 • Har vi gode erfaringer at bygge videre på?
 • Hvad er vores ønske til fællesskabet og hvordan kan vi arbejde for denne gode fremtid?
 • Hvordan skal vi bruge vores leder?
 • Hvad ønsker vi at arbejde hen i mod?
 • Hvordan arbejder vi med samarbejde og professionalisering af det at være kollega og ansat?
 • Hvordan understøtter vi det sociale fællesskab, så vi vores forebygger ensomhed i dagligdagen?

Dagene bliver en blanding af refleksion over egen hverdag og praksis, afprøvning af værktøjer samt fælles diskussion og refleksion i plenum.
Afrunding af workshoppen

Andre siger:

Medarbejderne:

Gå-hjem-møde Visionær Selvledelse -Kend de 5 delroller, få det nyeste gear til din værktøjskasse og få det arbejdsliv du drømmer om nu!“Gå-hjem-mødet henledte vores opmærksomhed på udfordringerne i selvledelse. Hvordan indvirker selvledelse på vores organisation, hvad skal vi være opmærksomme på? Og helt basalt, hvordan sikrer vi ledelse af selvledelse? Det er et meget vigtigt emne, som vi glæder os til at arbejde mere med.”Yrsa Eghave, tillidsrepræsentant HK/Danmark
Lederne:

Dagsworkshoppen Min Fantastiske Kollega -Når Vi Lykkes med Selvledelse og Fællesskab Sanina har en evne til at tale i øjenhøjde i forhold til opgaven og deltagerne i aktiviteten. Sanina evner at kombinere fastholdelse af opgaven i frie rammer med plads til personlig refleksion.Sanina bragte klarhed over at gruppen indeholder stor dybde og spænvidde både personligt og fagligt. Derved kan jeg som leder arbejde videre på et trygt fundament i mit lederskab af gruppen.Ved en evt. gentagelse vil jeg lægge vægt på færre opgaver og mere dybde. Derved kan jeg udnytte Saninas kompetencer i arbejdet med gruppens interne dynamik.Ledere for medarbejdere med udpræget selvstændig opgaveløsning er en oplagt gruppe. Her kan lederen efter min mening styrke sammenhængskraft, kollegialt fællesskab og interne aftalestruktur til fordel for produktiviteten.Mogens Fonseca Pedersen, driftschef, Koncernservice, Region Sjælland

Selvledelses dagsworkshops for arbejdspladser med selvledelse

Bliv inspireret her til dagsworkshop til ledelse af selvledende medarbejdere


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse