Case – Stab i region Sjælland Koncernservice – Dagsworkshoppen: Min Fantastiske Kollega -Når Vi Lykkes med Selvledelse og Fællesskab

Staben i Region Sjælland har typiske vilkår og udfordringer for stabsfunktioner med selvledelse. De har forskellige faglige perspektiver, de bruger meget tid ude i køkkenerne, de har stor arbejds mængde og ses ujævnt i løbet af arbejdsugen.
Driftschef Mogens Fonseca Pedersen ønskede at fremme det gode kollegaskab, samarbejdet og videndeling. Og  især også understøtte  stabens videre udvikling af deres ydelser og måden at servicere Region Sjællands køkkener.
Det var sand Jazz improvisation (Billedet af jazzimprovisation i selvledelse og samskabelse) i den allerbedste forståelse. Rigtig stor lydhørhed over for hinanden, mod til at dele drømme og ønsker i fællesskabet og drømme og ønsker for den fælles funktion.
Kunden siger:
Sanina har en evne til at tale i øjenhøjde i forhold til opgaven og deltagerne i aktiviteten. Sanina evner at kombinere fastholdelse af opgaven i frie rammer med plads til personlig refleksion.
  • Sanina bragte klarhed over, at gruppen indeholder stor dybde og spænvidde både personligt og fagligt. Derved kan jeg som leder arbejde videre på et trygt fundament i mit lederskab af gruppen.
  • Ved en evt. gentagelse vil jeg lægge vægt på færre opgaver og mere dybde. Derved kan jeg udnytte Saninas kompetencer i arbejdet med gruppens interne dynamik.
  • Ledere for medarbejdere med udpræget selvstændig opgaveløsning er en oplagt gruppe. Her kan lederen efter min mening styrke sammenhængskraft, kollegialt fællesskab og interne aftalestruktur til fordel for produktiviteten.

Mogens Fonseca Pedersen,  driftschef, Koncernservice, Region Sjælland

 


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse