Ledergrupper

Selvledelse skal ejes. Derfor er ledergrupperne holdning væsentlige for at medarbejdernes selvledelse skal lykkes.

Ledergrupper tilbydes dagsworkshops,  gåhjemmøder og drøftelser af ledelse betydning for selvledelse.

Mit tema er selvledelse. Jeg rådgiver om ledelse af selvledelse og selvledelse i praksis. Min rådgivning og forståelse tager udspring i en socialkonstruktionistisk referenceramme. Jeg har rådgivet ledere siden 1998 og rådgivet om ledelse siden 2006.

Nogle af de ledergrupper jeg har arbejde med over årene med særlig fokus på udvikling af ledelse, følgeskab, resultater gennem ledelse og  ledelsesfællesskab er Hulegårdens ledergruppe, Kamagers ledergruppe, ledergruppen Høje-Tåstrup Komune Teknik og Miljø, ledergruppen Rudersdals Kommunes Plan, ledergruppen i udviklingsafdelingen på OJ – Electronics, alle ledere på UC SYD niveau 1 – 3, ledergruppen nive 3 og 4 i Region Sjælland Koncernservice Køkken, ledergruppe på bostedet Lindegården, lederguppen Museum Østjylland, ledergruppen i Borger og Org – Holbæk Kommune, ledergruppesparring hos KLs kontor for IT-arkitektur og arbejdsgange. Derudover har  jeg gennem 5 ejet og facilieteret et ledernetværk med 6 møder per år – Cloud Club – bestående af 10 ledere på tværs af offenlig og private virksomheder.

Hos forstander Lars Nielsen på Hulegaarden har jeg stået for ledelsesgruppesparring gennem 3 år..Ledergruppechoching 2013-2016 Vi sætter stor pris på din erfaring og viden om, hvilke strømninger/tendenser der er i bevægelse, når det handler om ledelse. Din evne til at følge processer som også er mere spontane og ustrukturerede er noget, jeg virkelig sætter højt, da det efter min mening er der, tingene virkelig sker. Dine evner som processtyrer har også været til stor gavn og ikke mindst din anerkendelse af, hvilken betydning følelseslivet har for vores præstation arbejdsmæssigt (kender ikke mange, der har den forståelse).Umiddelbart har vi haft stor gavn af, at få skabt mere handlingsorienterede rammer for den videre proces omkring vores vision, men også at fastholde et fokus på, hvordan medarbejderne kunne blive proaktive i processerne omkring visionen, hvilket jo fortsat er en enorm udfordring ledelsesmæssigt. Valget af dig som supervisor og processtyrer skyldes vores kendskab til dig i andre sammenhænge, ikke mindst dine evner i forhold til at kunne være til stede i lidt mere komplicerede dialogforløb i en ledergruppe samt dit fokus på medarbejdernes motivationsgrundlag.Dine styrker ligger i din viden, store erfaring omkring arbejdsmiljø og ledelse i kraft af dit store netværk, din måde at kommunikere på som er tillidsvækkende. Ved ikke hvad dine svagheder skulle være.Selvledelse et vilkår for medarbejder i en hver moderne kommune og i det socialpædagogiske arbejde. Det vilkår at afstanden til lederen bliver større, hvilket stiller nye krav til medarbejdere idag. Ved at tydeliggøre de udvidede forpligtelser, som man har som medarbejder i dag og konkret at arbejde med at hverdagsforankre dem, skabes hurtigt spring i arbejdstilfredshed, tryghed, videndeling og samarbejde.
Når Jeg arbejder med nye ledergrupper, plejer jeg at selvfølgelig først at drøfte dine/jeres ønsker til en proces omkring jeres ledesesfælleskab. Jeg kommer selvfølgelig med indspark om ledelse i den grad som I ønsker det.
Nogle af de temaer vi plejer at komme omringer:

  • Hvem er I som personer hver især, hvilke historier er vigtige at fortælle hinanden?
  • Hvad er vigtigt for jer hver i sær som ledere?
  • Hvilket ledelsesparadime tilhøre du/I ? Eller har I i fællesskab en mere pragmatisk tilgang til ledelse?
  • Hvilke ønsker har I hver for sig og sammen til dette ledelsesfællesskab?
  • Hvordan ser I ledelsesopgaven hver især?Hvad kræver ledelsesopgaven af jer lige nu?
  • Hvad vil ledelsesopgaven kræve af jer i fremtiden?
  • Hvor bevæger I jer hen?Fælles understøttelse af ledelsesfælleskabet?
  • Hvordan lykkes vi med den fælles opgave i at skabe følgeskab i medarbejdergruppen?

Men der kan selvfølgelig være andre temaer som presser sig på hos jer.

Jeg husk også at se siden om 1:1 sparring om ledelse af selvledelse.

Bliv en mere populær, tydelig og gennemslagskraftig leder

Få værktøjer, så du kan udvikle dine evner til at lede selvledende medarbejdere. Og bliv inspireret til, hvordan du kan øge graden af selvledelse blandt dine medarbejdere.

Mange  arbejder på videnstunge arbejdspladser, hvor medarbejderne ofte er selvledende. Effektive selvledende medarbejdere er kendetegnede ved, at de selvstændigt tager relevante initiativer. De vurderer og handler på nye situationer og arbejdsbetingelser. Modsætningen er medarbejdere, der ofte skal sættes i gang og kontrolleres.

Du kan læse mere om 3 timersworkshoppen her.


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse