Lederen

Der hører nogle faste udfordringer i ledelse af selvledende medarbejdere. Lederens holdning og indsigt er den ene faktor der har størst betydning for at medarbejderne lykkes med deres selvledelse. Lederen skal eje medarbejdernes selvledelsesrum.

1:1 (individuel eller ledelsesgruppe sparring)

– Når du selv kan, blot behøver det sidste…

Vil du lære hvordan du leder selvledende medarbejdere og får entusiasme, innovation og fællesskab endnu mere i spil?

Mange virksomheder har udfordringer i at bibeholde entusiasme, innovation og fællesskab – i en tid hvor der har været mange forandringer og mange opgaver at se til!Ofte er det detaljer der afgør om man får skabt de rammer der gør at medarbejdere ser mulighed og formål med at folde sig ud som selvledende medarbejdere – der både har fokus på egen og fællesskabet succes. Både fokus på de daglige opgaver og på det der skal til for at skabe udvikling og succes på lang sigt.

Læs mere om 1:1 her

 

Bogen: Ledelse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab (hrf2014)

Her finder du praksisbogens til lederen af mellemledere, akademikere, fagprofessionelle, og andre medarbejdere der har stor frihed i hverdagen.  Ledelselse af selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab er skrevet ud fra en socialkonstuktionistisk organisationsforståelse.

Den er baseret på best pracsis og dansk og udenlansk forskning.

Du finder bogens site her

 

E-kursus: Ledelse af Visionær Selvledelse

Konstruktivt og entusiastisk følgeskab – De grundlæggende og supplerende nøgleredskaber i ledelse af selvledede medarbejdere i praksis

Dette er supplerende værktøjer og uddybende beskrivelser af værktøjer fra bogen Ledelse af Selvledelse – skab visionært handlekraftigt følgeskab som udkom på Hans Reitzels Forlag januar 2014.

Her finder du 6 moduler, der omhandler forskellige aspekter af ledelse af selvledende medarbejdere.

Dette er et e-produkt. Det betyder du får undervisningsmaterialet leveret i MP3 lydfiler og pdf- reflektionsværktøjer. Så kan du lægge din indlæring og refleksion, når det passer i dit liv. Læs mere her.

 

Bog: Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv (dpf2010)

Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv er en antologi, der med udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse.

Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt. Du kan se mere om bogen her.


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse