Case KL’s kontor Arbejdsgange og It-arkikektur

Workshoprække
Min Hverdag med Selvledelse

–      Når Vi Lykkes med Selvledelse og fællesskab

Ghita Thiesen kontorchef i Arbejdsgange og It-Arkitektur ønskede at videre udvikle kontorets videndeling og håndtering af nogle af de kendte udfordringer for selvledende medarbejdere.

Vi aftalte en workshops række med fokus på at videreudvikle selvledelse, godt kollegasskab, videndeling og helhedstænkning.  I 5 korte workshops arbejdede vi konkret med de forskellige temaer.

 

Workshop blev afholdt over en periode på 9 måneder.

Hvert møde havde fokus på et af de temaer kontoret ønskede at tage fat på.

De korte workshops bliver en blanding af perspektivering af temaerne ud fra systemisk perspektiv i visionær selvledelses 5 delroller, refleksion over egen hverdag og praksis, afprøvning af værktøjer samt fælles diskussion og refleksion i plenum.

 

Slutprodukt

Hele processen mundede ud i et fælles færdigt produkt: et fempunkts leveregelsæt for afdelingen til brug fremover i den daglige sameksistens.

 

Indhold
Nedenfor følger i overskriftsform indhold i rækken af korte workshops over temaerne godt kollegaskab, fællesskab og videndeling.

1. Workshop: Ønsker for fællesskabet

  Denne dag fordybede kontoret sig i, hvordan fællesskabet kunne bruges i den individuelle selvledelse og i samskabelsen. Ønsker til fællesskabet og gode med kollegaer erfaringer blev delt.

  2. Workshop: Samarbejde og videndeling

  Uenighed og udfordringer i samarbejde hører til i enhver sammenhæng. Derfor var det væsentligt for videndeling at føle sig tryg i at kunne afmontere uenigheder og misforståelser og optakter til konflikter. Deltagerne delte erfaring på godt håndtering af svære situationer og afprøvede et værktøj. ”Lån mig dine briller”

  3. Workshop: Travlhed og fællesskab

  Det er ofte en udfordring at fastholde fællesskab under travlhed. På dette møde blev det drøftet hvordan man kunne fastholde fællesskabet i travlhed og hvilke handlinger der skulle til.

  4. Workshop: Vores fællesskab – ønsker til fællesskabet

  På dette møde var der erfaringsopsamling fra vinteren. Gode erfaringer blev fastholdt, og der blev formuleret 5 leveregler for kontoret Arbejdsgange og It-Arkitektur i KL.

   

  Ghita Thiesen, Kontorchef, Arbejdsgange og It-Arkitektur siger:
  Sanina Kürstein fra Sensio har i perioden oktober 2012 til maj 2013 fungeret som ekstern facilitator for en proces med 5 workshops, kredsende om selvledelse og fællesskab i vores kontor, som består af ca. 20 personer, primært akademiske specialister inden for procesanalyse og it-arkitektur. Som en del af forløbet har Sanina ageret ledelsescoach for mig som kontorchef. Sanina har givet stor værdi for vores interne arbejde, fordi:

   

  • Hun har lyttet til og forstået vore specielle udfordringer i et meget fagligt miljø i et komplekst spændingsfelt af krav til tempo, kvalitet og politisk forståen
  • Hun foreslog et forløb, i høj grad baseret på hendes egne tidligere erfaringer om, hvad der virker, men skræddersyet til netop vore behov
  • Det hun kom med var nyt og holdt sig samtidig i god tråd til vores måde at udvikle os sammen på
  • Vi oplevede stor respekt for vore personlige grænser, samtidig med at vi følte os tilstrækkeligt udfordret til at vi kunne udvikle os sammen og individuelt
  • Hun skabte energi, engagement og god stemning til hver seance
  • Hun fik os til at erkende nogle forhold, vi kunne arbejde videre med
  • Resultatet er, at vi er blevet bedre til at samarbejde også i vanskelige situationer, og vi arbejder fortsat på at blive endnu bedre

    Vær en succesfuld leder
  3 ting - succesfulde ledere gør

  Få den gratis guide:
  3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

  Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

  Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

  Bogesitet : Ledelse af selvledelse

  Bogen Selvledelse og fællesskaber
  Selvledelse