Personalemøde – Morgenmødeoplæg

P-mødet eller morgenmødet er ofte en oplagt mulighed for i fællesskab at lade sig inspirere, blive provokeret eller i fællesskab at reflektere over fælles faglige temaer.

Her ser ses nogle af de P-mødeoplæg jeg oftest er ude at holde for afdelinger:

Leg eller lid jer igennem forandringer – hvorfor det er godt du ikke er en høne!

Dette oplæg giver jer en fælles forståelse af hvorfor man reagerer så stærkt på forandringer? Hvordan vi alt for let lader os fange i Modstand i mod forandring, forandringsresistens,stress, negativitet . Dette oplæg tilbyder nye forståelser og  håndtering af forandringer – på en ny og  konkret måde. Dette er et let tilgængeligt – tankevækkende – involverende oplæg, der giver jer mod på at gøre noget nyt – sammen.
Udbytte: Mindre stress og usikkerhed. Større selvindsigt. Større glæde og lethed i forandringer. Større fælles ansvarlighed og flere proaktive handlinger i forhold til en ny fremtid.

 

Nej, du er ikke dårlig til at planlægge!

Planlægning betyder bare noget nyt i disse år. Forskning dokumenterer at stratgisk brugt refleksion skaber mere effektivitet og bedre præstationer.  Dette er ikke et klassisk planlægnings kursus men en fælles udfordring af den måde vi bruger, tænker og taler om planlægning. Dette P-oplæg tager fat i nogle af de grundlæggende måder vi ser og forstår vores arbejdsvirkelighed giver jer et fælles grundlag for at gribe jeres virkelighed på en ny måde Det er den måde du ser din virkelighed og den måde du tænker over din planlægning der skaber dine udfordringer. Vejen til bedre overblik og planlægning er ikke flere planlægningskurser.
Udbytte for den enkelte og arbejdspladsen: Større ansvarlighed over for tidsressource, større  Bedre håndtering af uforudsigelige arbejdsdag og arbejdsmængde. Større proaktivitet.

 

TID –  Værsågod  – her er ekstra tid!

Jeg har manglet tid. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke haft tid. Dette er en anderledes udfordring af manglen på tid. Mangel på tid er den mest almindelige undskyldning (udovertravlhed) der bliver brugt til at. Meget af vores mangel på tid – kommer i vores måde at se og forstå tid og tidsforbrug på. Og måden vi ser og forstår de opgaver vi har.  Dette oplæg inviterer til en fælles undersøgelse af hvordan man også kunne arbejde med tid. Tid bliver brugt som synonym på kvalitet, faglighed, fordybelse og seriøsitet. Essenser – store og små versioner af god kvalitet. Dette værktøjer bør du være meget interesseret i at eje og også at hjælpe dine selvleder til at benytte og drøfte i fællesskab. Det kan bruges på mange måder – men handler grundlæggende om at have en grundlægende forståelse af at en opgave kan løses på mange måder, alt efter hvilke kriterier, ressourcer, krav man giver den.  Essenser kan bruges strategisk som afklarings og navigerings og genforhandlings værktøj, der gør det muligt for selvledere bedre at kunne få til og opgaver til at mødes og fastholde god opgavekvalitet.
Udbytte: Mere tid. Bedre håndtering af stor og uforudsigelige arbejdsmængde. En stabsansat medarbejder Hans siger:  “Et fælles nøgleredskab nu – men meget provokerende, da jeg hørte om det (værktøjet) første gang.”

 

 

Lån hinandens briller – nøglen til nye ideer og endnu bedre samarbejde

Vi ønsker os alle sammen godt samarbejde, nogen gange er det bare svært  – eller man kan opleve at andre er svære at samarbejde med. Forskellighed er en kvalitet siger vi , men hvordan bruger vi reelt hinandens forskellige måder at se og opleve virkeligheden til værdi for os selv og vores arbejdspræstationer? Dette oplæg giver ny energi til det at bruge kollegaers indsigt og  videndeling om det væsentlige i hverdagen.

Udbytte: Større sammenhængskraft, bedre samarbejde, større intern åbenhed større intern tolerance, mindre uenighed. Færre konflikter og brok om hinanden.


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse