Kompetenceudvikling i Selvledelse for Stabsfunktioner

Selvledelse 3.0

Særligt stabsfunktioner er både meget komptentente i selvledelse og under pres i mange konkurerende dagsordner, egne ambitioner og en hverdag i hurtig forandring. Dette kompetenceudviklings forløb i selvledelse 3.0 skærper og videre udvikler deltagernes selvforståelse, navigation og strategisk prioritering som selvledere, tlføjer nye værktøjer og bringer dem et niveau højere som selvledere.

Dette er kompetenceforløb afvikles over to ½ dagsworkshops hos jer. Det anbefales at der er 4 – 8 uger i mellem første og anden workshop.

Fra forskning ved vi at læringsudbyttet er størst, hvis man laver blended learing og kombinere forskellige læringsformer og læringsstile. Jo mere vi kan få læringen ind i hverdagen desto større udbytte. Derfor arbejdes både med interview før wokshop, at deltagerne skal løse en lille opgave i mellem workshoppen og  de får et e-værktøjer som en del af dette workshopforløb. Undervisningen er tilrettelagt så det passer til selvledernes kontekstuelle udfordringer , personlige udfordringer og  virkelighed i hverdagen.

Workshop 1 – Selvledelse 3.0

Denne workshop er en introduktion til selvledelse 3.0, at skabe et fælles referencespunkt for hele gruppen. Denne workshop har fokus på selvledelse i organisationen.
Workshoppen vil give svar på :
Hvad er selvledelse?
Selvledende medarbejdere udvidede opgaver som organisationsmedlemmer.
Hvordan leder man sig selv i hverdagen? Hvad er de kendte udfordringer i selvledelse?
Hvordan håndterer man disse udfordringer?

Deltagerne vil også drøfte fælles udfordringer, fælles opgver, fælles forpligtelser og ønsker til fælles samarbejde fremover. De vil endvidere formulere eget læringsfokus for egen læring til næste workshop.

Workshop 2 – Dig og din selvledelse

På denne workshop går vi et spadestik dybere i selvledelseskompetencerne og forståelsen af sig selv som selvledende medarbejder. Denne workshop har fokus på det personlige vi trækker ind i selvledelse, det individuelle selvledelsesrum og kontaktakten til omverden. Vi vil arbejde med hvordan man understøtter sig selv i at være proaktiv, medskabende og tage ansvar i hverdagen. Vi vil også arbejde med, hvordan man holder professionelt fokus og ikke tage ting personligt. Fokus er på at understøtte selvlederne i at få en effektiv, lystfuld og engageret arbejdsdag som selvleder med konkte nye måder at arbejde med egen selvledelse.

Interview

For at sikre at alle deltagerne får størst udbytte og da en stabs medarbejdere ofte har et meget forskelligt anciennitet som selvledere, vil hver deltager kort blive interviewet per telefon inden workshopsne af chefkonsulent Sanina Kürstein.

Bonus

Med i dette tilbud får deltagerne også udleveret bogen Appendiks til medarbejderen (HRF2014) og vælger et E-værktøjer fra Selvlederens basisværktøjer efter eget ønske. E-værktøjer er hjælp i hverdagen, der fungerer på smartphone, Ipad og PC.
Deltagerne har adgang til E-værktøjet i et år. Man er velkommen til at dele elementer fra e-værktøjerne til andre i organisationen, så længe der er kildeangivelse.


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse