Hvordan er du kulturejer?

 

Ledere af Medarbejdere med Stor Frihed imod Større Fællesskab, Bedre Resultaterrt – der tales lige lovligt meget om Lis… men gør det noget?

I dag arbejder mange medarbejdere meget meget selvstændigt – derfor kan det – i perioder – for nogle ledere være svært at huske at fastholde ansvaret og ejerskabet af kulturen på arbejdspladsen.

Mange arbejdspladser kæmper med manglende ledelsesmæssigt ejerskab af kulturen

Ejer lederen ikke kulturen og tager lederen ikke aktivt ejerskab af hvad der tales om, og interesserer sig for hvordan kulturen er mellem medarbejderne – vil der være medarbejdere, der træder ind og fylder dette vakuum.

Mennesker er både individualister og flokdyr

Vi har brug for at se os som medlemmer af grupper der bekræfer os i vores selvforståelse som kompetente, bidragende, vigtige – og måske også som selvstændige, oprørere – eller outsidere. Mennesker er komplekse – har modstridende ønsker har behov for at stå selv og har samtidig behovet for at høre til en gruppe.

Desværre bliver det ofte utrygheden, der kommer til at fylde

Det vil være mere eller mindre tilfældigt hvem, der griber det at fylde vakuum efter ledelse, men det vil ofte være en person, der føler sig utryg i stilhed og løse rammer. Utryghed som følge af manglende ledelsesmæssigt kulturejerskab, har udtryk som sladder om kollegaer og ledere, fordi den enkelte har brug for at lave alliancer (så jeg ved jeg hører til) og finde et ståsted selv.

Men hvordan kan én leder være tilsted over afstand i stor travlhed og høj præstation?

Det første handler om at se og forstå gruppers behov for ledelse. At mennesker ikke fungerer i vakuum – men skaber grupper og samhørighed – så snart det er muligt – fordi det skaber tryghed og orden psykologisk. Et grundbehov man har brug for at få styr på før de kan præstere godt.

Så hvem ejer kulturen hos jer?

Hvordan vil du understøtte den kultur du ønsker dig med dine medarbejdere?

Vil du have mere inspiration, kan du læse mere i nyhedsbrevet her.

Og så er der stadig mulighed for Kollegakaffe

 


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse