Ledelse af selvledende medarbejdere i praksis – ½ dags workshop hos jer

-Bliv en mere populær, tydelig og gennemslagskraftig leder
Få værktøjer, så du kan udvikle dine evner til at lede selvledende medarbejdere. Og bliv inspireret til, hvordan du kan øge graden af selvledelse blandt dine medarbejdere.

Mange ingeniører arbejder på videnstunge arbejdspladser, hvor medarbejderne ofte er selvledende. Effektive selvledende medarbejdere er kendetegnede ved, at de selvstændigt tager relevante initiativer. De vurderer og handler på nye situationer og arbejdsbetingelser. Modsætningen er medarbejdere, der ofte skal sættes i gang og kontrolleres.

Gevinsten ved de selvledende medarbejdere er stor. De oplever større motivation og interesse i udvikling, og er i højere grad indstillede på at bidrage til realiseringen af virksomhedens mål og værdier.

Når du skal lede selvledende medarbejdere, kræver det, at du har ledelsesværktøjer, der ikke baserer sig på magt og faglig viden, men som hjælper dine medarbejdere til større indsigt i og afklaring af egne kompetencer. Sanina Kürstein introducerer dig til værktøjerne.

Du får indsigt i:

 

  • · Hvordan du får en kvalificeret dialog omkring arbejdsopgaverne, så du og medarbejderne får en fælles vision af fremtidens opgaveløsning  
  • · Hvordan du i hverdagen skaber et frirum til udvikling og innovation for dine medarbejdere  
  • Hvordan du hjælper dine medarbejdere til en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Hvordan du konstruktivt tager fat i de medarbejdere, der arbejder i en uhensigtsmæssig retning eller stresser sig selv
  • Hvordan du lærer medarbejderne at inddrage kollegaer (i stedet for dig) mere i opgaveløsningen, så du sparer tid og ressourcer
  • Hvordan du kan afmontere ønsket fra medarbejderne om flere hænder, mere tid og flere ressourcer, så det giver mening og arbejdslyst hos medarbejderne

Arrangementet er en blanding af oplæg, diskussion, erfaringsudveksling, fælles refleksion og afprøvning af værktøjer. Du hører både gode og mere uheldige eksempler fra virksomheder.

Dette kursus har været udbudt i IDA-Lederforum  ESBJERG, ÅRHUS og KØBENHAVN

Jeg er afdelingsleder i en virksomhed, hvor den enkelte medarbejder forventer selv at skulle planlægge opgaver og hverdagen. Men hvordan får man disse højtkvalificerede medarbejdere til at trække i den retning, virksomhedens strategi tilsiger? Workshoppen (i IDA-Ledernetværk : “ Ledelse af Selvledelse i Praksis) gav mig via et godt og inspirerende indlæg samt spændende drøftelser med workshoppens øvrige deltagere stof til eftertanke og ideer til brug hos os. Per Mikael Pedersen Afdelingsleder Enervision


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse