Værktøjsbog om de mange perspektiver på selvledelse

Selvledelse og fællesskaber

Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv

En antologi med bidrag fra adjunkt  Christine Ipsen,  erhvervspsykolog Flemming Andersen, erhvervspsykolog Gitte Haslebo, psykoanalytiker Jean-Christian Delay, kritisk journalist Jesper Tynell, erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo, chefkonsulent Sanina Kürstein (red.), filosof Thomas Ryan Jensen.

Der findes mange forskellige definitioner på selvledelse; Wikipedia har således ikke mindre end 10 forskellige definitioner på selvledelse.

Her finder du praksis værtøjer og viden om bedre selvledelse

Sanina Kürsteins bog om praksis i selvledelse

“Det er tankevækkende, at flere af definitionerne på selvledelse fokuserer på medarbejderens vilje og evne. Derimod nævnes organisering, ledelse, fællesskab, konteringssystemer, præstationsmål, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, samskabelse, relationer, rammer og branchemæssige vilkår ikke”.
-- Sanina Kürstein, bogens forord.

Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv er en antologi, der med udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse.

Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt.

Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv henvender sig til alle, der enten selv arbejder selvledet, rådgiver virksomheder, der fungerer med selvledelse eller som leder selvledede medarbejder

Leon Aktor skrev i sin anmeldelse i fagbladet Folkeskolen: “Bogen anbefales varmt til alle ledelsespersoner på skoler, som har indført eller overvejer at indføre selvstyrende team, men også lærere og pædagoger vil have fornøjelse af at læse den. Hver artikel har sit eget fokus, som glider ind over og uddyber de andre. Slutresultatet er et tiltrængt overblik over en både tillokkende og lumsk verden fuld af muligheder for glæder, hvis man bærer sig klogt ad, og sorger, hvis man springer mellemregningerne over.” Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk

Bogen er også anmeldt i Danske kommuner nr 27_sep 2010 og omtalt i Psykolognyt, Danske Afspædningspædgogers fagblad og Magiskebladet.


Lektørudtalelse af Casten Güllich-Nørby

“Henvender sig til alle som interesserer sig seriøst for, hvordan vores arbejdsliv er i hastig forandring, herunder begrebet selvledelse. Til opgavebrug fra godt gymnasieniveau og nok mest til videregående studier. Selvfølgelig også som inspiration for ledere og ansatte i organisationer som bevidst arbejder med selvledelse.”

Uddrag af Casten Güllich-Nørbys lektørudtalelse. En lektørudtalelse er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for vurdering af anvendelighed i biblioteker. Lektørudtalelse produceres af Dansk BibliotekCenter.

 

 

Kig i bogen og find praksisværtøjer og viden om bedre selvledelse

Sanina Kürsteins bog om praksis i selvledelse


Leave a Reply

  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse