Selvledelse og pædagogisk arbejde

Selvledelse og pædagogisk arbejde bliver stadigt mere relevant at tale om. Særligt fordi de organisatoriske rammer er blevet så meget strammere. Derfor oplever man på mange pædagogiske arbejdspladser stor frustration og rådvildhed, når man skal priortiere i opgaverne og samtidig bevare højfagligheden i arbejdet og opleve stolthed og glæde over det man leverer i hverdagen.

Områdeleder Rønbæk Området Favrskov Kommune Rasmus Andersen siger efter at have afholdt en 3 timers aftenworkshop ”Selvledelse -- begejstring og stolthed i de nye rammer” sammen med en kollega for alle 6 afdelingers 76 medarbejdere:” Vi er langt fremme nu i de nye rammer! Alle spiller aktivt med og har indstillet sig på det er anderledes nu. Og vi ved hvad det her(med selvledelse) går ud på. Vi har kun få korte flashbacks af at savne gamle dage.”


På alt for mange arbejdspladser sorterer man dét væk, der er kilder til faglig stolthed og arbejdsglæde -- eller forsøger at løse problemerne ved at løbe hurtigere og hurtigere. Når rammerne forandrer sig, er det vigtigt, at man gentænker sin selvledelse -- sine priorteringer og sine måder at arbejde på. For reelt er det jo et ny arbejde, man har fået. Sådan er det også på pædagogiske arbejdspladser -- her er der bare ikke  så stor tradition for at tale ledelse og prioriteringer i forhold til selvledelse -- selvom det reelt er det der foregår  i dagtilbuddet eller døgninstitutionens daglige rytme.

Det er min erfaring fra workshops med pædagogiske arbejdspladser, som f.eks. Regnbuen i Faxe Kommune, eller ledergruppen i Furesø Kommune Nordøst, at der er mulighed for at finde løsninger, der både giver faglig stolthed og arbejdsglæde på trods af de strammere rammer.

På daginstitutionen Regnbuen i Fakse Kommune ønskede lederen at holde to workshops for at fastholde det gode samarbejde, arbejdsglæden og for både at få lært hinandens kilder til arbejdsglæde og få prioriteret påny efter endnu en besparelsesrunde. Entusiasmen var stor i at hjælpe kollegaerne med at finde måder at fastholde kilder til arbejdsglæde i små versioner og også forundring over, hvor forskellige disse kilder til arbejdsglæde var -- eksempelvis mange børn omring et bord, nærvær med hvert barn på stuen, eller udeaktiviteter.

På en anden workshop i Regnbuen i Haslev var det særligt fællesskabet, konkretisering af ændringerne i de nye strammere rammer og formulering af det fælles fokus fremadrettet, der fyldte dagen. Der blev særligt brugt energi på understøttelse af fællesskabet på tværs af huset, og formulering af konkrete handlinger til at fastholde høj faglig kvalitet i hverdagen og fælles kollegial glæde og fællesskab.

Deltagerne var særligt glade for de konkrete værktøjer til at få talt sammen alle sammen på en ny måde .

Du kan skrive dig op her, hvis du er særligt interesseret i ledelse af selvledelse på pædagogiske arbejdspladser, så hører du fra mig med gratis værktøjer og gode ideer.


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse