Et koncept, der bringer din organsations arbejdspræstationer til et nyt niveau

5 trins modellen  til visionær selvledelse

Et koncept, der bringer din organisations arbejdspræstationer i selvledelse og samskabelse til et nyt niveau

Dette er en gennemarbejdet proces med flere delkomponenter, som tilpasses jeres unikke virkelighed.

 • Ønsker du om konstruktive, medskabende medarbejdere som spillere i en foranderlig tid?
 • Er det nødvendigt for for fremtiden at oplever medarbejderne tager større ansvar, entusiasme og fællesskabsansvar for jeres fremtidige succes?
 • Kunne du tænke dig stærkere branding gennem hver enkelt medarbejder?
 • Ønsker du dine medarbejdere i endnu højere grad forstod værdien af kundefokus?
 • Har du forventninger om større fokus på fælles innovation og værdiskabelse?
 • Ønsker du at flytte den fælles grundlæggende forståelse af selvledelse med udfoldelse af de utrolig mange muligheder til et helt nyt niveau?

 

Ønsker du enkle step by step-guides til dine medarbejdere, så det nærmest sker af sig selv uden din indsats?

Organisatorisk modning med ansvar, stærkt selvlederskab og visionært strategisk fokus er en udfordring på mange arbejdspladser med selvledelse. Gennem mit arbejde i mange hundrede virksomheder ved jeg, hvad der skal til, for at selvledelse går fra teori til  unikke og modige praksisresultater.

Selvledelse og samskabelse

Når man er selvledet medarbejder er man både sin egen leder i hverdagen, en faglig specialist, en del af et fagligt fællesskab i den afdeling og arbejdsplads man hører til, samt kollega og forretningsudvikler. Stort fællesskab og tillid er grundlaget for at kunne levere unikke arbejdspræstationer på vidensarbejdspladser. Fastholdelse af fællesskab og fælles ansvar for at imødekomme fremtidige krav kræver en særlig indsats ved stor selvledelse, da den selvledede medarbejder ofte oplever sig selv og sine egne opgaver som det primære og absolutte.

En step by step-proces, der får gjort din og dine medarbejderes ambitioner til virkelighed

Overordnet formål med processen:

 • Fokus på fælles fremtidig præstation
 • At understøtte fælles proces og ansvar for at møde nye opgaver
 • At understøtte fokus på slutbrugere og samarbejde
 • Endnu bedre samarbejde og vidensdeling

Ledelsen vil  opleve:

 • Hurtigere imødekommelse af nye mål og præstationskrav
 • Større fælles udvikling
 • En ny lydhørhed for din ledelse
 • Større anerkendelse
 • Færre konflikter og forståelse af forskellighed som en ressource

Medarbejderne vil opleve:

 • At det bliver lettere at prioritere i hverdagen
 • Større indbyrdes tolerance og interesse
 • Forståelse for egen rolle i den
 • Overordnede strategier
 • En anderledes strategisk dialog med deres leder

Særlige udfordringer i den selvledede medarbejders hverdag

Der knytter sig nogle særlige udfordringer til at være specialist i en vidensvirksomhed. Ens virkelighed som selvledende medarbejder er både privilegeret, sjov og interessant, kompliceret, fyldt med mange valg og prioriteringer, følelsesmæssige udfordringer, dilemmaer og avancerede krav, foruden de mange opgaver, som man skal kunne håndtere og forvalte i dagligdagen. Kravene i ens arbejde ændrer sig hele tiden. Og derfor er det også vigtigt at arbejde med fællesskabet, samarbejdet og selvledelsesværktøjerne til at håndtere dette. For reelt at kunne møde de skiftende krav og kunne levere gode arbejdspræstationer.

Processens forløb

Processen omkring fælles Visionær Selvledelse. Forløbet er delt op i fem trin.

Trin 1:

Forproces hvor organisationens selvledelse benchmarkes gennem strategisk undersøgelse af de særlige parametre,  som er afgørende for at kunne levere eminent selvledelse. Denne fase afsluttet med et oplæg for ledelsen eller SU, hvor vi laver en forventningsafstemning og en plan for det videre forløb.

Trin 2:

Her er der et lederforløb med forskellige elementer alt efter jeres særlige udfordringer, ønsker og behov og strukturen og størrelsen i organisationen. Til trin 2 hører også opstartsseminar for hver leders afdeling.

Ledelsesforløb –  Vision, rammer for selvledelse

-        Giver retning og fælles ramme for arbejdet som selvledet medarbejder

-        Giver prioriteringsredskab til den enkelte medarbejder

-        Giver ramme for kollegialt og fagligt fællesskab – bedre præstationer

Fælles opstartsseminar i afdelingen

-        Entusiastisk fælles mål

-        Tydelige bidragsydere

-        Fælles ramme

-        Fokus på at præstere det forventede

Trin 3

I trin 3 har vi opstart på individuelle medarbejderforløb og fokus på fællesskabet i selvledelse.

 

Individuelle interviews og selvledelses-coaching af udvalgte selvledende medarbejdere

Individuelle værktøjer til alle selvledende medarbejdere

-        Understøttelse af medarbejderens ønsker og drømme for egen selvledelse

-        Ekspertsparring på egne unikke selvledelsesudfordringer

-        Nye værktøjer til at lette  hverdagen

-        Nye måder at se sig selv og rollen som selvledet medarbejder

-        Bedre arbejdspræstationer inden for samme ramme

Afdelingsforløb – Fællesskabet i selvledelse

-        Udforskning og afprøvning af ønsker og drømme om fællesskab

-        Understøttelse og afprøvning af nye vaner i fællesskabet

-        Understøttelse af forskellighed som ressource – anerkendende udforskning i kollegial sammenhæng

-        Understøttelse og afprøvning af nye vaner for egen selvledelse

Trin 4

Trin4  har fokus på hverdagsimplementering og daglig praksis, der finjusteres.

Trin 5

Fejrende og fokuserende personaleseminar – men nye handlingsmuligheder

-        Entusiastisk fælles mål

-        Tydelige bidragsydere

-        Fælles ramme

-        Fokus på at præstere det forventede

-        Fastholdelse af allerede opnåede resultater

-        Videre procesarbejde med de opståede udfordringer

-        Videre udvidelse af måder at arbejde selvledet og i teams

Og hvor lang tid vil alle disse aktiviteter så tage?

Alt efter hvor stor organisationen er så vil en sådan proces i alt tage ¾ år – Det smarte er den ikke tager fra kerneydelsen i processen, men at værktøjer og processer netop er bygget op om let implementering – der ikke røver medarbejdernes tid og styrkelse af selvledelsesarbejdet, så I reelt med det samme oplever en ændring af dagligdagen.

 

Og har vi så råd til hele herligheden?

I har ikke råd til at lade være … tænk hvis kan hver medarbejder få frigjort  arbejdstid  eller arbejdet på en anden måde der svarer til f.eks. 2 timer per uge per mand? fremover? Du vil så have en ROI på ½ år. Ikke dårligt vel?

 

Hvorfor skal du seriøst overveje dette forløb:

 • Fordi det er dine medarbejdere, der skaber værdi .
 • Fordi det dine medarbejderes løn er den absolut største post i dit budget.
 • Fordi dine medarbejderes måde at tænke, planlægge og prioritere bestemmer, hvor langt i kommer jeres strategiske mål.

 

 • Fordi det er deres fælles evne til samarbejde og at lykkes i fællesskab, der kommer til at gøre forskellen på den lange bane – som organisation og som forretning.

Efter forløbet har du:

 • En gruppe af medarbejdere med helt nye vaner og temaer de diskuterer – på en ny mere slutbruger/kunde fokuseret måde og stadig med stor faglighed i behold.

 

 • En organisation der ejer deres selvledelse på en ny måde – de har fået den organisatoriske vision, mål og strategier indarbejdet i deres hverdag.

 

 • En ny fælles grundforståelse af selvledelse og hvad der skal til for at lykkes i dagligdagen.

 

 • En spækket intern værktøjskasse medværktøjer til at håndtere udfordringerne, der høre med i en hverdag med selvledelse og højt præstationsniveau.

 

 

Vil du med garanti opleve:

 • Større entusiasme
 • Større ejerskab
 • Bedre tone i mellem dine medarbejdere
 • En mere strategisk dialog med dig

 

Hvad er din investering?

Investering – det kommer selvfølgelig an på størrelsen af den proces – vi i fællesskab – finder frem til at I ønsker jer. En lille proces for f.eks. en afdeling med 16  medarbejdere og hele forløbet koster  70.000,00 kr. ekslusive moms og kørsel – hvilket svare til måske dit budget for den årlige medarbejder weekend. – Dette initiativ vil både bringe jer tættere på hinanden fagligt og flyttet jeres hverdagspraksis betydelig mere en end en nok så vellykke medarbejderweekend – og så er i produktive i mens……

Det lyder virkelig spændende hvordan kommer jeg videre her……                    Hvis du kan genkende noget af dig eller dine medarbejder i det og og  er klar over det skal der gøres noget ved, men har nogle supplerende spørgsmål . Så kontakt mig på sk@sensio.dk og telefon 61704107

 

 


  Vær en succesfuld leder
3 ting - succesfulde ledere gør

Få den gratis guide:
3 ting succesfulde ledere gør, som du let kan gøre!

Fire ud af Seks stjerner i Jyllandsposten

Den nye bog har fået sit helt eget site - her kan du se mere om bogen og finde ekstra materialer

Bogesitet : Ledelse af selvledelse

Bogen Selvledelse og fællesskaber
Selvledelse